Färska teblad

Som den grundläggande råvaran för tebearbetning, kvaliteten på färska blad är direkt relaterad till kvaliteten på te, som är grunden för bildandet av te kvalitet. I processen med att göra te sker en rad kemiska förändringar i de kemiska komponenterna i de färska bladen, och de fysiska egenskaperna hos de färska bladen har också genomgått betydande förändringar och bildar därmed ett te med en specifik kvalitet och stil. Det kan sägas att teens kvalitet huvudsakligen beror på kvaliteten på färska blad och rationaliteten i tekokningstekniken. Kvaliteten på färska löv är den inre grunden, och tekokningstekniken är det yttre tillståndet. För att producera te av god kvalitet är det därför nödvändigt att förstå de kemiska komponenterna i färska blad och förhållandet mellan kvaliteten på färska blad och teets kvalitet, för att effektivt kunna vidta lämpliga hanteringsåtgärder och tekokning tekniker för att producera te av hög kvalitet.

Hittills finns det mer än 700 typer av föreningar som har separerats och identifierats i te, som kan delas in i tre delar: vatten, oorganiska komponenter och organiska komponenter. Förutom de tre primära metaboliterna av socker, lipid och protein, innehåller de organiska föreningarna av te också många viktiga sekundära metaboliter, såsom polyfenoler, alkaloider, teanin, aromatiska ämnen, pigment, etc. Även om innehållet i vissa metaboliter inte är högt , de spelar en mycket viktig roll i bildandet av te kvalitet.


Posttid: 07-07-2021